Petr Hujňák

Petr Hujňák

Ing. Petr Hujňák, Ph.D., CGEIT, CRISC, CPD

Je ředitelem společnosti Per Partes Consulting soustředěné na produktově nezávislé ICT poradenství. K jeho odborným zájmům patří expertní systémy, internet věcí a Complexity Science. Je soudním znalcem na informatiku, certifikovaným ředitelem programů a portfolií IPMA level A (CPD), certifikovaným odborníkem ISACA na řízení podnikové informatiky (CGEIT) a řízení rizik a IT kontrol (CRISC). Dlouhou dobu působil jako vedoucí partner divize Consulting ve společnosti Ernst&Young. Je prezidentem ISACA Česká republika, předsedou konference IT Governance a členem výboru řady dalších konferencí.

Search