ABIT 2018

6. - 7. JÚN, 2018, BRATISLAVA

logo-velke.png

Čo je to ABIT 2018

V roku 2002 ISACA Slovensko prvýkrát zorganizovala konferenciu ABIT (Audit a bezpečnosť v IT), čím založila tradíciu konferencií určených pre širokú odbornú verejnosť. ABIT je špecifický svojim odborným a nezávislým programom a jeho cieľom je podporiť odbornú diskusiu.

Cieľom konferencie je prezentovanie predovšetkým aktuálnych, manažérskych a inovatívnych postupov a skúseností zo Slovenska i zahraničia.Prednášajúci sú slovenskí i zahraniční experti a predstavitelia stredného a vyššieho manažmentu verejnej správy, finančných inštitúcií, telekomunikačných operátorov a konzultačných firiem.

Časový harmonogram konferencie je rozdelený na odborné prednášky a moderovanú panelovú diskusiu, počas konferencie sú dve kratšie prestávky a prestávka na obed. Konferencia sa začína registráciou od 8:30 hod. a oficiálna časť trvá do 18:00 hod.

Event Schedules

Wednesday, 06 June 2018

# Session Speaker(s) Time Venue
1 Registrácia / Registration ..... 8:30 - 9:00
2 Otvorenie konferencie / Welcome speech Lenka Gondová, Tomáš Hettych 9:00 - 9:10
3 Going UP? - How to talk about Security and Privacy with your boss in the elevator? Bruno Horta Soares 9:10 - 9:50
4 Digital trust – a necessity to succeed for businesses today. Bjorn R. Watne 9:50 - 10:30
5 COFFEE BREAK ..... 10:30 - 10:50
6 Cyber security, What CEO has got to do with it? Ausra Gustainiene 10:50 - 11:25

Our Event Sponsors

Check Who Makes This Event Possible!

Gold partner

Main partners

Media partners